серийна моногамия

Серийната моногамия смени брачната клетва

Подрастващото поколение германци предпочитат "серийната моногамия" пред семейното обвързване за цял живот.